BEHEALTH

Verbinding of versplintering?

Het leidt ons vaker tot versplintering dan verbinding. Dat is mijn gevoel wanneer ik de ervaringen en vragen op besloten patiënten fora lees of wanneer ik persoonlijk aangesproken word door lotgenoten. Het is vaak onvoorstelbaar met welke vragen mensen blijven worstelen. Vaak voel ik me betrokken vanuit een gevoel van medeverantwoordelijkheid.

BEHEALTH, BEINSPIRED

Alsof het allemaal peanuts is

Ik wil er - in wel 1000 kleine positieve dingen - zijn voor mezelf, mijn omgeving én mijn lotgenoten; goedlachse blik, positieve noot en humor tussendoor. Delen is altijd een klein stukje helen. Tegelijk ben ik bang dat de slinger naar de verkeerde kant doorslaat omdat ik gewoonweg niet in staat ben de mogelijkheden en beperkingen van mijn lotgenoten op een juiste manier in te schatten. Laat staan hen een bepaalde richting uit te sturen. Delen gaat dan onbewust over naar een zekere vorm van medeverantwoordelijkheid. Net daar heb ik momenteel geen behoefte aan.

BEHEALTH

De juiste afslag

Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. Hoe iemand 'de mogelijkheden' invult, is heel persoonlijk en uniek. Invullen voor de ander (hoe onschuldig of goedbedoeld) leidt wel vaker tot ongemakkelijke en pijnlijke situaties. Die momenten waarop je midden in een gesprek gestopt wordt door de woorden van de ander. Die momenten waarop je stil, in gedachten verzonken, maar vooral machteloos achter blijft.

BEHEALTH, BEINSPIRED

Op juiste koers …

Ik twijfel er helemaal niet aan, dat ik het verdien om voortaan af en toe die scherpe gefocuste kant van mezelf te kunnen en mogen loslaten. Maar verdomme ... het is niet evident. Mildheid toe te laten. Het voelt precies als koers verliezen. Een kompas dat wild om zich heen slaat. Even helemaal het noorden kwijt. Duidelijk op zoek naar een nieuw evenwicht tussen focus en rust in lijf en leden. En dat... Ja dat... Ik denk dat ik me daar nog het minst op voorbereid had!

BEHEALTH

Gezocht … gelijkgezinden

Ernstig ziek zijn is confronterend. Soms komt daar nog een gevoel van machteloosheid en controleverlies bij. Zorg verlenen is daardoor ook autonomie herstellen. De manier waarop patiënt en zorgverlener met elkaar in gesprek gaan kan de zorg positief beïnvloeden.

BEHEALTH

Balanceren …

Dat extra gesprek bij de stomaverpleegkundige gaf ons voldoende tijd en ruimte. Ik liep namelijk vijf dagen na een met een huidplaat en stomazakje rond. Vijf dagen en nachten lang kreeg ik de tijd om zelfvertrouwen en vertrouwen in het stomamateriaal op te bouwen. Vijf dagen lang kregen ook mijn gezin en naarste vrienden in alle openheid de kans om te wennen aan het idee en het zicht. Het gesprek kwam op gang. Het taboe werd doorbroken. Vragen werden beantwoord. Zorg en kommer gedeeld. Ook al had ik hard getwijfeld over die extra raadpleging, over de 'kunnen we al even oefenen' - Is die vraag er niet over? Is dat geen belachelijk idee? Moet ik het niet gewoon nemen zoals het komt? Heeft de verpleegkundige daar wel de tijd voor?- de inspanning was het meer dan de moeite waard geweest!

BEFRIENDS, BEHEALTH

Twee-punt-nul 2.0

Ik ben uitgepraat en val stil. Letterlijk. STIL. Geen woorden meer. Emoties onderdrukt. Weggedrukt. Klaar. Uitgemaakte zaak. Niks anders. Enkel dit. Mijn beslissing. Gewikt en gewogen. Overlegd en besproken. Uitgesproken.

BEFRIENDS, BEHEALTH

Draaien in cirkels

Wat komen moet dat komt, en als het komt dan zullen we er mee om gaan. Het is een mantra die ze al vele jaren voor zichzelf herhaalt. En ze blijft er in geloven. Misschien wordt dit geen sprookje van duizend-en-één nacht. Er zal ongetwijfeld meer dan eens gevloekt, gehuild en ontgoocheld worden. Toch zijn binnen de perken de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. Daarom net laat ze het niet aan haar hart komen. Samen. Samen met de mensen rondom zich.

BEHEALTH, BEINSPIRED

Let’s go flamingo

Niet ik ben bedankt voor de bruikleen van het deken. Jij bent bedankt om me er aan te herinneren dat we allemaal worstelen met de dingen die we niet in onze macht hebben. Ook op een plek waar mensen zorgeloos lijken op te gaan in de sfeer van muziek, drank en gezelschap. Ook op deze plek hangt nog altijd een groot #taboe rond ziek en gezond, terwijl het eigenlijk gewoon een klein stukje van onszelf is waarvoor we ons niet hoeven te excuseren.

BEHEALTH

Autonomie

Adem en ruimte; om te zijn wie ik op dat ogenblik wou zijn; kwetsbaar en onzeker; met mijn verhaal en mijn vragen; aan wie ik die wou toevertrouwen; in mijn koppigheid en tijdelijk beperkte zelfredzaamheid: het lukt me zelf wel en dat omkleden en opfrissen en dat in- en uit bed zonder pottenkijkers; het lachen om onnozelheden met mijn bezoek overdag; het janken in het stille en donkere 's nachts.