BEHEALTH

Zorg voor mekaar… en voor jezelf

Daarnet schreef ik enkele zinnen neer in een persoonlijk berichtje aan een vriendin-verpleegkundige. Een eenvoudig en persoonlijk bericht dat ik eigenlijk ook gewoon met iedereen kan delen, in het bijzonder met elke hulp- en zorgverlener die nu keihard in de weer is: zorg voor mekaar... en voor jezelf!

BEHEALTH

Verbinding of versplintering?

Het leidt ons vaker tot versplintering dan verbinding. Dat is mijn gevoel wanneer ik de ervaringen en vragen op besloten patiënten fora lees of wanneer ik persoonlijk aangesproken word door lotgenoten. Het is vaak onvoorstelbaar met welke vragen mensen blijven worstelen. Vaak voel ik me betrokken vanuit een gevoel van medeverantwoordelijkheid.

BEHEALTH, BEINSPIRED

Alsof het allemaal peanuts is

Ik wil er - in wel 1000 kleine positieve dingen - zijn voor mezelf, mijn omgeving én mijn lotgenoten; goedlachse blik, positieve noot en humor tussendoor. Delen is altijd een klein stukje helen. Tegelijk ben ik bang dat de slinger naar de verkeerde kant doorslaat omdat ik gewoonweg niet in staat ben de mogelijkheden en beperkingen van mijn lotgenoten op een juiste manier in te schatten. Laat staan hen een bepaalde richting uit te sturen. Delen gaat dan onbewust over naar een zekere vorm van medeverantwoordelijkheid. Net daar heb ik momenteel geen behoefte aan.

BEHEALTH

De juiste afslag

Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. Hoe iemand 'de mogelijkheden' invult, is heel persoonlijk en uniek. Invullen voor de ander (hoe onschuldig of goedbedoeld) leidt wel vaker tot ongemakkelijke en pijnlijke situaties. Die momenten waarop je midden in een gesprek gestopt wordt door de woorden van de ander. Die momenten waarop je stil, in gedachten verzonken, maar vooral machteloos achter blijft.

BEHEALTH, BEINSPIRED

Op juiste koers …

Ik twijfel er helemaal niet aan, dat ik het verdien om voortaan af en toe die scherpe gefocuste kant van mezelf te kunnen en mogen loslaten. Maar verdomme ... het is niet evident. Mildheid toe te laten. Het voelt precies als koers verliezen. Een kompas dat wild om zich heen slaat. Even helemaal het noorden kwijt. Duidelijk op zoek naar een nieuw evenwicht tussen focus en rust in lijf en leden. En dat... Ja dat... Ik denk dat ik me daar nog het minst op voorbereid had!

BEFRIENDS

Herstel-werk

En ook al ontken ik elke keer weer ten stelligste dat er ook moeilijke momenten zijn - dat het verdomd vermoeiend is al dat bewijzen - ze laat niet los, die vriendin van mij. En ik kan haar er niet genoeg voor bedanken. Stilaan kom ik tot het besef ... dat er helemaal niks is waarin ik me moet bewijzen. Het is helemaal oké om te zeggen dat het ook even wat minder gaat! Herstel-werk vergt kostbare tijd maar loont absoluut de moeite en is het meer dan waard... ik denk dat ik dat stilaan begrijp. En voel. Aan den lijve.

BEHEALTH

Gezocht … gelijkgezinden

Ernstig ziek zijn is confronterend. Soms komt daar nog een gevoel van machteloosheid en controleverlies bij. Zorg verlenen is daardoor ook autonomie herstellen. De manier waarop patiënt en zorgverlener met elkaar in gesprek gaan kan de zorg positief beïnvloeden.

BEHEALTH

Balanceren …

Dat extra gesprek bij de stomaverpleegkundige gaf ons voldoende tijd en ruimte. Ik liep namelijk vijf dagen na een met een huidplaat en stomazakje rond. Vijf dagen en nachten lang kreeg ik de tijd om zelfvertrouwen en vertrouwen in het stomamateriaal op te bouwen. Vijf dagen lang kregen ook mijn gezin en naarste vrienden in alle openheid de kans om te wennen aan het idee en het zicht. Het gesprek kwam op gang. Het taboe werd doorbroken. Vragen werden beantwoord. Zorg en kommer gedeeld. Ook al had ik hard getwijfeld over die extra raadpleging, over de 'kunnen we al even oefenen' - Is die vraag er niet over? Is dat geen belachelijk idee? Moet ik het niet gewoon nemen zoals het komt? Heeft de verpleegkundige daar wel de tijd voor?- de inspanning was het meer dan de moeite waard geweest!

BEFRIENDS, BEHEALTH

Twee-punt-nul 2.0

Ik ben uitgepraat en val stil. Letterlijk. STIL. Geen woorden meer. Emoties onderdrukt. Weggedrukt. Klaar. Uitgemaakte zaak. Niks anders. Enkel dit. Mijn beslissing. Gewikt en gewogen. Overlegd en besproken. Uitgesproken.