BEHEALTH

beZORGdheid

Het was een dag vol inzichten en mijmeringen ... Mijn nieuwe job binnen de eerste lijn laat me absoluut andere kanten van de zorg zien. Zorg die onlosmakelijk met welzijn verbonden is.

BEHEALTH

Zij aan zij

Een terugblik naar oktober 2017 ... Samen getuigen over het belang van gedeelde zorg, zij aan zij, als hulpverlener en patiënt: mensen onder elkaar ...